Systemutveckling

Vi utvecklade vårt första datorprogram 1993 och har allt sedan dess utvecklat flertalet olika program, såväl med som utan röststyrning. Vi är partners till Microsoft och främst har vi utvecklat inom deras .NET-ramverk, men under senare år har vi även utfört projekt baserade på PHP och databasen MySQL.

Tillsammans med våra samarbetspartners inom vårt konsultnätverk kan vi erbjuda utveckling i merparten av de utvecklingsverktyg som finns på marknaden idag.