Talteknologi

Vi har sedan 1997 arbetat aktivt med talteknologi och får således räknas lite som pionjärer inom området.
Fredrik Hildebrandsson, som har grundat SpeechCom, är datalingvist med inriktning mot just talteknologi och gjorde sitt examensarbete inom området.

Taligenkänningsprogramvarorna som finns på marknaden idag för diktering – VoiceXpress (på svenska) och Dragon NaturallySpeaking (på engelska) håller vi utbildningar för och erbjuder support.

Övriga exempel på våra uppdrag inom talteknologi har varit:
– projektledning.
– systemansvarig och teknisk ansvarig för projekt inom fordonsindustrin.
– upprättande av riktlinjer för hur talgränssnitt ska användas.
– utformning och utvärdering av talgränssnitt.
– uppbyggnad av dialektdatabas för ett nytt taligenkänningssystem i fordonsmiljö.
– utveckling och design av röststyrda telefoniapplikationer.
– utveckling av specialanpassade röststyrda applikationer för PC-miljö.
– föreläsningar om talteknologi och användbarhet.